gundemkocaeli.net
Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi kuruldu: "Hayvanlar için adaletli bir yasa bekliyoruz" - Ani Haberci » Ani Haberci Dünyanın Özgür Sesi! Dünya Haberleri
Ana Sayfa Yaşam 25 Ocak 2021 3 Görüntüleme

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi kuruldu: “Hayvanlar için adaletli bir yasa bekliyoruz”

Ömür İçin Yasa İnisiyatifi 2019’da hayatını kaybeden hayvan hakları aktivisti Burak Özgüner‘in annesi Eray Özgüner‘in davetiyle bir ortaya gelen birçok kurumun takviyesiyle oluştu. İnisiyatif, önümüzdeki haftalarda Meclis’te görüşülmesi beklenen hayvan haklarına ait taleplerini aktardı. 

Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in davetiyle bir ortaya gelen; ülke genelinde hayvan hakları, ekoloji, bayan hakları, LGBTİ+ hakları, cinsel şiddetin önlenmesi, insan hakları, engelli hakları, toplum sıhhati, çocuk ve yaşlı hakları, alanlarında faaliyet gösteren birçok kurumun takviyesiyle oluşan Ömür İçin Yasa İnisiyatifi, önümüzdeki haftalarda mecliste görüşülmesi beklenen, hayvan haklarına ait yasa tasarısıyla ilgili kampanya başlattı.

İnisiyatif, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında yaptığı açıklamada, maddede yer verilmesi istenen talepleri kamuoyuyla paylaştı ve kampanyaya tüm ülkedeki hayvan dostlarının takviyesini istedi.

Ömür hakkının siyasetler üstü bir hak olduğu söz edilen açıklamada, mevcut yasanın hayvanların ömür hakkını korumaktan uzak olduğu ve İnisiyatif’in taleplerinin bu yasal yetersizliğin artık kesin olarak giderilmesi çizgisinde oluşturulduğu söz edildi.

Birinci kelam alan Eray Özgüner hayvanlar için adaletli bir kanun beklediğimizi belirtti.

Buradan sormak istiyorum. Neden yanlışsız bulduğunuz; hayvanların özgürlüğünü, ömürlerini elinden alan, şiddete, tecavüze uğrayan dilsiz hayvanların çektiği acıları görmezden gelen kanunları, 14 yıldır değiştiremiyorsunuz? Bu kadar güç mu? 

Sayın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız tüm siyasi parti milletvekillerimiz. Hayattan yana saf tutmanızı bekliyoruz. Gelin daima birlikte olalım. Hayvanlar için adaletli bir kanun olsun. Hayvanların acısı son bulsun.”

“Yasaklı ırk ve tehlikeli ırk” tarifleri kaldırılmalı; avcılık yasaklanmalı”

Eray Özgüner’den sonra kelam alan İnisiyatif’ten, Dört Ayaklı Kent’ten Başak Deniz Özdoğan meclisteki tüm milletvekillerini hayattan yana olmaya davet ederken, taleplerimize de değindi.

“Gerçekten hayvanların haklarını koruyan bir yasa için öncelikle hayvanlar hisli varlıklar olarak tanımlanmalı; mevcut kanundaki sahipli- sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmalı; hayvana yönelik gerçekleşen öldürme, zalimce davranış, azap, cinsel şiddet, hayvan dövüştürme, bir hayvan kuşağını yok etme fiillerine mahpus cezası yaptırımı getirilmeli, ceza alt sonu 3 yıl olarak belirlenmeli; hayvanlara yönelik hak ihlâllerinin soruşturulması konusunda cumhuriyet savcıları re’sen yetkili kılınmalı; mevcut kanunun 6. Unsuru asla değiştirilmemeli;  Evcil ve egzotik hayvan üretimi, ticareti ve satışı yasaklanarak kabahat kapsamına alınmalı; “yasaklı ırk” ve “tehlikeli ırk” tarifi kaldırılmalı; avcılık yasaklanmalıdır.”

Başak Deniz Özdoğan’dan sonra kelam alan Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nden Fatma Biltekin, yasanın meclise bir an evvel gelmesini beklediklerini söylerken sürecin şeffaf bir halde yürütülmesi ve yasa taslağının sivil toplum ile paylaşılması gerektiğini belirtti ve taleplerimizi sıraladı.

“Hayvanat bahçeleri ve sirkler yasaklanmalı, yunus parkları kapatılmalı, Hayvan dövüşleri, güreşleri ve yarışları istisnasız bir formda yasaklanmalı; hayvan deneyleri yasaklanmalı; alternatif tekniklere geçilmeli; atlı faytonlar ve at otomobilleri ülke genelinde yasaklanmalı; hayvan kürkü üretimi ve ülkeye girişi yasaklanmalı; canlı hayvan ticareti yasaklanmalı; havai fişek kullanımı yasaklanmalıdır.”

Fatma Biltekin’den sonra kelam alan Hayvanlara Adalet Derneği’nden avukat Hülya Yalçın, hukuken kolay uygulanabilir bir yasa beklediğimizi lisana getirdi.

“Meclis Araştırma Komisyonu’nun, tüm siyasi partilerin mutabık kaldığı somut tekliflerine ve toplum beklentilerine karşılık veren, hukuken uygulanabilir bir yasa bekliyoruz.  Hayvanların duygusal ve toplumsal canlılar olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kendi anayasal haklarımız çerçevesinde onların hayat haklarını korumak için herkesi Ömür İçin Yasa davetimize ortak olmaya davet ediyoruz. Hayvanlara karşı artan şiddetin toplumsal boyutunun da dikkate alınarak, toplumsal talebin de karşılanacağı yasa beklentimizi Meclise bir defa daha hatırlatıyoruz.” 

“Meclis, hayvanat bahçeleri, yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki kirli ticareti artık sonlandırmalı”

Hülya Yalçın’dan sonra kelam alan Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Hikaye Yağcı, hayvan hapishanelerinin kapatılması gerektiğini belirtti.

“Bugün yunus parkı sahipleri, avcılar, faytoncular, hayvan dövüştürenler ve pet shop sahipleri, “dernek” ismi altında Meclis’te kulis yapıp siyasi kontaklarını devreye sokarken, biz yalnızca hayvanlar için adalet istiyoruz. Soruyoruz: Meclis’te bizi temsil eden vekiller, 10 yunus parkına dokunmayarak Türkiye sularından yunusların etik dışı ve yasadışı biçimde avlanmasına müsaade verecek mi? Yoksa bu tesisleri yasaklayarak ve mevcutları kapatarak milyonlarca insanın özgürlük davetine kulak mı verecek? Meclis, hayvanat bahçeleri, yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki bu kirli ticareti artık sonlandırmalıdır. Bunun yerine hayvanların kullanılmadığı, yeni ve gelişmiş teknolojileri hayata geçirerek tüm dünyaya örnek olacak adımlar atmalıdır. “

Hikaye Yağcı’dan sonra kelam alan Sarıyer Kent Dayanışması ve İstanbul Kent Savunması’ndan Ezgi Öz sokak hayvanlarının sokak sakinleri olduğunu söyledi.

“Meclis, hayvan hakları yasası özünde, hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim etmeli ve hayvanlar için adaleti tesis etmelidir. Sokağımızda yaşayan hayvanlar, sokağımızın, kentimizin sakinleridir ve ortak yaşama kültürümüzün getirdiği sorumluluk şuurunun geliştirilmesi gerekmektedir. Bugün burada Hayat İçin Yasa diyerek paylaştığımız taleplerimiz, yalnızca bizlerin talepleri değil; dükkanı önünde kedi köpeği besleyen esnafın, köyde hayvanlarla birlikte büyüyen çocukların, soğuktan korumak için sokak hayvanlarına yuva yapanların, mahalle gönüllülerinin, havai fişek patlatma kuşları korkutma diyenlerin, konutunun önünde, kentin çeperlerinde canlar için besleme yapanların da talepleri.” 

Ezgi Öz’den sonra kelam alan Boğazici Üniversitesi Etraf Kulubü’nden Tuğba Uştu üniversite yerleşkelerinin canlıların da ömür alanı olduğunu söz etti.

“Biz öğrenciler, yerleşke hayvanların gereksinimlerini kendi emeğimiz ve harçlığımızla karşılamaya çalışıyoruz, lakin kaybettiğimiz canların hesabını soramıyoruz. Yerleşkeler için hayvan varlığı evrakı oluşturulmasını, üniversitelerde uygun üniteler açılmasını ve hayvanlarının bakım ve muhtaçlıklarının karşılanmasını talep ediyoruz. Kedisiz, köpeksiz üniversite yerleşkesi hayal edemiyoruz.”

“Cezasızlıkla şiddet normalleştirilmemeli”

Tuğba Uştu’dan sonra kelam alan Cinsel Şiddetle Gayret Derneği’nden Özge Özgüner,  insanların insanlara ve hayvanlara uyguladığı şiddet ve bu şiddeti uygulama münasebetlerinin tıpkı olduğunu lisana getirdi.

“Maruz bırakılanın insan mı hayvan mı olduğuna bakılmaksızın fail odaklı bir yaklaşım ve cezalandırma gerekli. Zira yaşatılan acı tıpkı ve hayvanlar, insan istismarına karşı savunmasız. Cezasızlıkla şiddet normalleştirilmemeli, suça davetiye çıkarılmamalı.

Bayan cinayetlerini durduracağız dediğimiz üzere hayvan cinayetlerini durduracağız dememiz gerekiyor, Eşit, özgür, sömürüsüz, sınıfsız bir dünya tahayyülümüzün içine hayvanları da dahil etmemiz gerekiyor. Gelin “yaşam için yasa” diyelim birlikte. Zira hayvanlar yoksa çok eksiğiz.”

Özge Özgüner’den sonra kelam alan Kuzey Ormanları Savunması’ndan Onur Küçük, hayvanların hayatının korunması, iklim krizine karşı çabanın, ekosistem sürekliliğinin, kent ekolojisinin temeli olduğunu belirtti.

“Yaşamın temeli olan yaban hayatının korunması, ormanların ve tüm yeşil alanların korunması, bir cinayet olan avcılığın yasaklanması gerekmektedir. Hayvanlar için adalet talebi, hem iklim krizine karşı yaşanabilir bir dünya için, tabiatın sömürülmediği, şiddetin cezasız kalmadığı ve teşvik edilmediği bir Türkiye için çaba eden tüm ekoloji çabasının, hak örgütlerinin, emek ve adalet uğraşının öncelikli gündemlerden biri olmalıdır. Tüm ekoloji ve tabiat müdafaa gayretinden omuzdaşlarımızı da hayvanlara adalet çabasına takviye vermeye çağırıyoruz. “

“Adalet sadece bir çeşide ilişkin değil”

Onur Küçük’ten sonra kelam alan Vegan Derneği Türkiye’den Ebru Arıman adaletin sırf bir cinse has olamayacağını söyledi.

“Adalet, eşitlik ve özgürlük hakkı yaşayan her tıbbın en temel muhtaçlığıdır. Hayvanlara tuzak kurma, avlama, esaret altında tutma, vücudunu sömürme, azap etme, beden bütünlüğünü bozma, ailelerini dağıtma, gerilim altında yaşamaya mahkum etme ya da öldürme üzere hak ihlalleri, etik ve adil değildir, hiç bir vakit da olmayacaktır.  Hayvan haklarında yaşanan derin mağduriyeti anlayabilmek için gereken tek şey vicdani bir bakış açısı. Hayvanlar da toplumun birer öznesi/ bireyi olarak görülene dek onlar için hak çabamızı sürdüreceğiz. “

Basın açıklaması yoldaşımız Burak Özgüner’in “imkânımız yok tahminen lakin hayvanlar, beşerler ve tabiat için yani istisnasız herkes için topyekûn özgürlük isteyenler olarak, “bulunduğumuz yerden dünyayı değiştirmeye devam edeceğiz”, reddedişimiz, sevincimiz, öfkemiz ile…” kelamları okunduktan sonra bitti.

T24

hack forum hacker sitesi hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort bitcoin casino siteleri
Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat
hack forum forum bahis onwin fethiye escort bursa escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri Casibom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script hacking forum loca forum Tarafbet